BARRICK GOLD CORP Snapshot

SNAPSHOT 01.08.2019 – 17:15CET

  • TREND GUARD: Barrick seit Anfang Juli neu long, HR bei 17,51 und 18,35 / HS bei 15,95 und 14,54
  • FIBO WATCH: Barrick seit 28.05. impulsiv aufwärts , 5er als Welle 1 bei 17,50 beendet, Rücksetzer läuft
  • QUANT SCREENER: Barrick unter Dyna1 – KAMA bei 16,63 – TS abwärts / TS-Momentum abwärts
  • VOLUMES: Spikes > 15,68 / 17,09 – Profiles > 15,92B / 15,15B